05524375212
info@arkepsikoloji.com

Çalıştığımız Alanlar

Psikolojik Testler

01.04.2019 08:00


Psikolojik Testler

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle olan çalışmalarda klinik değerlendirme aracı olarak gelişim, zeka ve kişilik testlerinden yararlanılmaktadır. Bu testler tanı, tedavi ve psikoterapi süreci için yol gösterici olabilmektedir.

Arke’de aşağıda yer alan zeka, gelişim ve kişilik testleri uygulanmaktadır;

WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği- IV); 6 yaş 0 ay ve 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerilerini ölçen klinik ölçme aracıdır. Çocukların bilişsel becerilerinde güçlü ve zayıf yönleri belirlemede; üstün zeka veya zihinsel engeli saptamada değerlendirme aşamasının bir parçası olarak kullanılabilir. Testin sonuçlarına göre, çocuğun desteklenmesi gereken bilişsel becerileri belirlenebilir; sonuçlar, tedavi planı veya eğitim planlarında yol gösterici olarak kullanılabilir.

Denver-II Gelişim Tarama Testi; 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocuklara uygulanan bu test, kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor beceri alanlarında çocuğun gelişim durumunu tarayan ve yaşıtları ile karşılaştıran bir ölçme aracıdır. Bir zeka testi değil gelişim tarama testidir. Çocuğun gelişimini takip etmede ve gelişimsel açıdan riskli durumları saptamada önemli bir araçtır.

Agte (Ankara Gelişim Tarama Envanteri); 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimini dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri alanlarında değerlendirmektedir. Ebeveynden alınan bilgilerle değerlendirme yapılır. Çocuğun gelişimini takip etmede ve gelişimsel açıdan riskli durumları saptamada önemli bir araçtır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; 5-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi alanlarda çocuğun becerilerini değerlendirerek okula başlamaya hazır olup olmadığı hakkında veriler sunar.

Rorschach Testi (Mürekkep Lekeleri Testi); Çocuk, ergen ve yetişkinlerde uygulanabilmektedir. Kişilerin duygu ve düşünce süreçlerini, kişilik özelliklerini değerlendiren projektif bir testtir.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri); 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanan, kişiliği birçok yönüyle değerlendiren bir envanterdir.