05524375212
info@arkepsikoloji.com

Ekibimiz

Psikolog Cansu BATMAN

02.04.2019 07:45


Psikolog Cansu BATMAN

2012-2016 yılları arasında İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü yarı burslu olarak tamamladım. Ardından 2016 Eylül ayında İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji dalında yüksek lisans programına başladım ve şuan tez aşamasındayım.

Lisans eğitimimin 3. yılı Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sürdürmüş olduğum klinik stajımda DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) tanı kriterlerini pekiştirdim ve ‘Wisc-R’, ‘Nöropsikolojik test’ gibi psikolojik testlerin klinik uygulamalarına katıldım. Yine staj süresince Major Depresif, Obsesif Kompulsif , Şizofreni, Bipolar ve Dissosiyatif gibi klinik bozuklukların Bilişsel - Davranışçı Terapi yaklaşımında grup ve bireysel terapilerine katıldım.

Lisans eğitimimin son senesinde üç arkadaşım ile birlikte Bilişsel Psikoloji kapsamında ‘Articulatory Rehersal and Phonological Storage in Working Memory (Artikülasyon Tekrarı ve Fonolojik Ses Benzerliğinin Çalışma Belleği Üzerindeki Etkisi)’ isimli akademik araştırma yürüterek sessel / fonolojik olarak benzeyen kelimelerin benzerlik içermeyen kelimelere göre hatırlanma performansı üzerindeki etkisini üniversite öğrencileri kapsamında inceledik. Yine lisans sürecinde Türk Psikologlar Derneği bünyesinde verilen "Denver II Gelişimsel Tarama Testi" ve "Minnoseta Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)" nin uygulayıcı sertifikasyon programlarını tamamladım. Lisans eğitimim boyunca Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu’nun (TPÖÇG); İzmir Ekonomi Üniversitesi, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi ve Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlediği Ulusal Psikoloji Kongrelerine katıldım. Mezun olduktan sonra çeşitli anaokullarında okul öncesi 2-6 yaş arası çocukların psikogelişimsel süreçlerini takip ederek staj sürecimi devam ettirdim.

2017 yılında yüksek lisans klinik uygulama ve süpervizyon ders kapsamında Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk , Sosyal Fobi , Panik Bozukluk gibi alanlarda Bilişsel - Davranışçı Terapi odaklı danışan görmeye başladım . Yine 2017 yılında 8 aylık bir süreçte Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde süreğen olarak duygusal veya fiziksel şiddete maruz kalmış "kadınlara" gönüllü olarak bireysel psikoterapi hizmetinde bulundum. Aynı sene Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı bölüm başkanı ve program koordinatörü Prof. Dr. Orhan DOĞAN ile birlikte idari olarak asiste ettim. 2018 yılı başlarında aynı üniversitenin psikolojik danışmanlık biriminde (Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ) yaşları 18 ile 30 arasında değişen üniversite öğrencilerine sınav kaygısı , akademik performans, ilişki problemleri gibi günlük yaşam problemleri alanlarında psikolojik danışmanlık ; Depresyon, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozuluk , Kişilik Bozuklukları gibi klinik müdahale alanlarında da bireysel psikoterapi hizmeti vermeye başladım.

2018 Kasım ayında şema terapisti sertifikasyonu türkiye temsilcisi Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK’ın yürüttüğü Uluslararası Şema Terapi Sertifikasyon Programı (International Society of Schema Therapy / ISST)’na başladım. 7 modül süren teorik eğitimlerime halen devam etmekteyim.

Şuan 2019 yılında başladığım “Üniversite Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Romantik İlişkide Obsesif Kompulsif Belirtileri ve İlişki Doyumuna Etkisi” konulu tez çalışmamı sürdürmekteyim. Aynı zamanda Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde (OPDEM) danışan görüşmelerime devam ediyorum.

Çalışma Alanlarım:

 • Depresyon
 • Bipolar Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu
 • Fobik Bozukluklar
 • Yaygın Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Narsistik Kişilik Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
 • Paranoid Kişilik Bozukluğu
 • Çekingen Kişilik Bozukluğu
 • Bağımlı Kişilik Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • Bedensel Belirti (Somatoform) Bozuklukları
 • Travma ile İlişkili Bozukluklar
 • Sınav Kaygısı
 • İlişkisel Problemler
 • Öfke Problemleri
 • Kişilik Örüntüleri
 • Kayıp ve Yas
 • Boşanma ve Etkileri
 • Ergenlik Problemleri
 • Psikolojik Kökenli Ağrılar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Uyguladığım Terapi Yaklaşımları

 • Şema Terapi
 • Bilişsel – Davranışçı Terapi (BDT)

Uyguladığım Testler

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi