05524375212
info@arkepsikoloji.com

Çalıştığımız Alanlar

Obsesif Kompülsif Bozukluk

01.04.2019 07:52


Obsesif Kompülsif Bozukluk

Takıntılı düşünce ve fikirlerle, tekrarlayıcı davranış ve zihinsel eylemlerden oluşan ruhsal bir bozukluktur.

Takıntı, kişinin zihnine girmesine engel olamadığı ve uzaklaştıramadığı yineleyici düşünce, itki ve imgelerdir. Obsesyon olarak adlandırdığımız bu takıntılar, kişinin isteği dışında gelirler ve kişide belirgin bir kaygı ve sıkıntıya neden olurlar.

Takıntılı düşüncenin neden olduğu kaygı ve sıkıntıyı azaltmak veya ortadan kaldırmak için yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemler ise kompulsiyon (zorlantı) olarak adlandırılır.

Kompulsiyonlar, obsesyonun yarattığı huzursuzluğu anlık olarak ortadan kaldırsa da aralarında gerçekçi bir ilişki yoktur ve aşırı düzeyde meydana gelmektedir. Kişi obsesyon ve kompulsiyonlara fazla vakit ayırmaya başlar, bu da kişide toplumsal açıdan işlev kaybı oluşturur. Obsesif kompulsif bozukluk yaygın olarak görülen ruhsal bozukluklar arasında yer alır.

Yaygın olarak görülen obsesyonlar;

  • Bulaşma korkusu (mikrop, virüs, idrar vs. ile hastalık bulaşması, kirlenme gibi düşünceler)

  • Zarar verme veya zarar görme konusunda şüphelenme (örn. birine zarar vereceğim veya başıma bir şey gelecek korkuları)

  • Dinsel içerikli düşünceler ( örn. kutsal olana karşı hakaret gibi istenmeyen ve tekrarlayan düşünceler)

  • Cinsel içerikli düşünce ve imgeler ( örn, zihninden uzaklaştıramadığı cinsel imgeler, kontrolü kaybetme korkusu)

Yaygın olarak görülen kompulsiyonlar;

  • Kontrol etme (örn. evin kapısının kilidini kontrol etmek için geri dönme)

  • Temizlik

  • Simetrik hale getirme, sıralama, düzenleme

  • İstifleme, biriktirme ve saklama

  • Zihinsel ritüeller (örn. saymak)

  • Tekrarlayan davranışlar (örn. evden çıkmadan önce bir eşyaya dokunma)