05524375212
info@arkepsikoloji.com
Bireysel Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi

Bireysel terapi ya da bireysel psikoterapi, danışan ile psikoterapist arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme..

Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle olan çalışmalarda klinik değerlendirme aracı olarak gelişim, zeka ve kişilik testlerinden yararlanılmaktadır.

Depresyon

Depresyon

İnsanoğlu doğadaki canlılar içinde duygusal tepkileri en yoğun, en canlı ve birbirinden çok değişik şekillerde yaşama yeteneği olan bir varlıktır.

Kaygı Bozuklukları Nelerdir?

Kaygı Bozuklukları Nelerdir?

Kişinin içsel ya da dışsal bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren..

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Takıntılı düşünce ve fikirlerle, tekrarlayıcı davranış ve zihinsel eylemlerden oluşan ruhsal bir bozukluktur.

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Kişilik; kişinin kendine göre bir ayrılığının, belirgin özelliklerinin olması durumudur ve kişinin kendine özgülüklerinin bir bileşimidir.

Günlük Yaşam Problemleri

Günlük Yaşam Problemleri

Günlük yaşamınızda karşılaştığınız problemler ile baş etmekte zorlanabilir ya da bazen edemediğinizi hissedebilirsiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi; mevcut sorunları çözmeye ve işlevsel olmayan düşünce ve davranışı değiştirmeye yönelik bir psikoterapi yöntemidir.