05524375212
info@arkepsikoloji.com

Çalıştığımız Alanlar

Depresyon

01.04.2019 07:57


Depresyon

İnsanoğlu doğadaki canlılar içinde duygusal tepkileri en yoğun, en canlı ve birbirinden çok değişik şekillerde yaşama yeteneği olan bir varlıktır. Kişinin belli bir süre, göreceli olarak değişmez biçimde içinde bulunduğu duygulanım durumuna duygu durum (mood) adı verilir. Bu duygu durum değişmez değildir. Çeşitli etkenlere bağlı olarak dalgalanmalar gösterir. Ancak bu dalgalanmaların bazen aşırı boyutlara ulaşıp uzun süre devam ettiği izlenir. Bu durum kişide artık bir “duygulanım bozukluğunun” söz konusu olduğunu göstermektedir

Duygulanım bozukluklarından biri olan depresyon; çevresel değişikliklere uygun olmayan tepkiler gösterme, iç yaşamında sürekli çelişkiler içinde olma durumu olarak tanımlanır.  En yalın şekilde umutsuzluk, keder ve eleme benzer duygu durumu olarak tanımlanan depresyon da klinik olarak şu 3 alan da bozukluk izlenir.

1. Depresif  Duygu Durumu (Depresif Mood)

Burada elem, keder, umutsuzluk, kendi değerini küçümseme ve ya kendini değersiz görme duyguları, karamsarlık, kötümserlik  gibi duygular ve bu duygulara zaman zaman eşlik eden anksiyete görülür. Tüm duygu durumları; intihar düşünce ve girişimleri ne yol açabilir.

2. Mental Aktiviteler ve İtkisel Güçlerde İnhibisyon

Bu durumda hastanın günlük yaşamın da bir geri çekilme izlenir. Hasta çevre sin de olup bitene karşı genel olarak ilgisizdir, insanlarla olan ilişkilerini sınırlandırmaya başlamıştır.

3. Motor, Psikomotor ve Fizyolojik Aktivitelerde İnhibisyon

Hastalarda motor aktivitede yavaşlama ve fiziksel bir çöküntü gözlenir. Bunlara iştahsızlık, vü cut ağırlığı kaybı, uyku bozuklukları ve cinsel istekte azalma gibi yakınmaları kapsayan biyolo jik ve istemsiz oluşan semptomlar eşlik eder.

Öte yandan depresyonda olan hastanın dış görünümü de dikkat çeker. Alnında kırışıklık, ağız köşelerin de çökme, cansız duruş, çökmüş omuzları ve sanki kendi üzerine katlanmış görünümü ile depresif bir postür izlenir.

Depresyonun Klinik Tablosu

1. Kognitif ( Bilişsel) Bozukluklar

Düşünce sürecinde ve içeriğinde, bellek ve algılamada sorunlar ortaya çıkabilir.

2. Duygulanım bozuklukları

Elem, keder, karamsarlık gibi durumlar ve gün içi duygu durum değişimleri görülebilir. Öte yandan depresif hastaların pek çoğu anksiyete içindedir. Majör depresyondaki bu duygulanım bozuklarının en önemli sonucu intihar düşüncesi ve girişimleridir.

3. Davranışsal Bozukluklar

Depresif hastalıklarda çoğu kez toplumsal geri çekilme, fiziksel etkinlik te azalma ve genel bir enerji azalması (asteni) izlenir. Bu duruma “Psikomotor Retardasyon” adı verilir. Diğer bir grup ağır depresyonlu hastalar ise konuşması, davranışı ve duygularında aşırı aktiftirler, genel bir huzursuzluk içindedirler. “Psikomotor Ajitasyon” adı verilen bu tablo, daha çok yaşlı hastalarda görülürken, genç hastalar da ise psikomotor retardasyona daha sık rastlanmaktadır.