05524375212
info@arkepsikoloji.com

Çalıştığımız Alanlar

Bireysel Psikoterapi

01.04.2019 08:12


Bireysel Psikoterapi

Bireysel terapi ya da bireysel psikoterapi, danışan ile psikoterapist arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

Bireysel psikoterapiler; genel olarak terapiye ana başvuru problemini baz alacak şekilde çeşitli terapi yaklaşımları ile gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşımlar, geçmişten bugüne farklı düşünürlerin insan psikolojisini anlamaya dair kendi bakış açılarını, çeşitli hipotezler ile temellendirip ardından ampirik yöntemlerle bu bilgilerin doğruluğunu test ettikleri teorik bilgi bütünlüğüdür. Düşünce, duygu ve davranışların kaynaklarını farklı bakış açılarıyla değerlendirmek psikoloji bilimine dair zengin bir kuramsal çerçeve oluşturmakla birlikte, bu bakış açılarından bir kısmının uygulama / tedavi alanında da bir teknik olarak kullanılması var olan düşünce, duygu ve davranışların farkındalığı ve yeniden yapılandırılması için önem oluşturmaktadır. Nitekim insan psikolojisini sebep - sonuç ilişkisi açısından geniş bir çerçevede ele almak ve bunu tedavi ortamında da bir teknik olarak kullanmak ruhsal yapıyı daha kapsamlı ve titiz inceleme imkanı sağlamaktadır.

Bireysel psikoterapilerin yapısı kullanılan terapi yaklaşımına göre değişim göstermektedir. Klasik Psikanaliz, Dinamik Psikanaliz, Varoluşsal Terapi, Bilişsel – Davranışçı, Şema, Geştalt Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, vb. gibi kökenini kuramsal çerçeveden alan uygulama teknikleri günümüzde sıkça kullanılan terapötik müdahalelerin arasındadır . Her bir tekniğin kişiye dair odaklandığı durum farklılık göstermektedir. Örneğin ; Bilişsel - Davranışçı Terapiler daha çok semptom odaklı olmakla birlikte Psikanaliz kişilik ve ruhsal yapılanma odaklıdır.

Yaygın Kullanılan Bireysel Psikoterapi Ekolleri:

  • Klasik Psikanaliz
  • Kısa Süreli Dinamik Terapi
  • Varoluşsal Terapi
  • Bilişsel – Davranışçı Terapi
  • Şema Terapi
  • Geştalt Terapi
  • Çözüm Odaklı Terapi